Houderijsystemen

Iedereen heeft wel eens van houderijsystemen als scharrel, vrije uitloop en biologisch gehoord. Maar wat het nu precies inhoudt is niet helemaal duidelijk, zo blijkt uit recente consumentenonderzoeken. Hieronder vindt u een korte uitleg, zodat u zich een goed beeld kunt vormen van de realiteit.

Scharrel
Scharreleieren komen van leghennen die worden gehouden in scharrelstallen, waar de dieren zich vrij kunnen bewegen. Zo’n stal bestaat uit diverse van elkaar gescheiden compartimenten met elk 6.000 kippen. Er ligt strooisel op de grond, zodat de dieren kunnen scharrelen. In de scharrelstal zijn legnesten aanwezig, waar de hen haar ei in kan leggen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, komen scharrelkippen níet buiten.

Vrije uitloop
Er zijn ook pluimveehouders die gebruik maken van een scharrelstal met een uitloop naar buiten. Overdag verblijven de hennen in de buitenlucht zoveel ze maar willen, terwijl ze tijdens de schemering vanzelf weer naar binnen gaan. Naast het voer dat de hennen in de stal krijgen, eten ze buiten gras, wormen en rupsjes. Door het nemen van een stofbad worden de veren in goede conditie gehouden.

Biologische eieren
Biologische eieren komen van leghennen die onder puur natuurlijke omstandigheden leven. Zij kunnen ook naar buiten en krijgen biologisch voer. 

 

Onze Blije Kip vrije uitloop en biologische eieren zijn verkrijgbaar bij: