Onbehandelde snavels

Verkenning van de omgeving
Een kip ontdekt de omgeving met behulp van haar tastorgaan, de snavel.
Zo herkent de kip verschillen tussen hard en zacht én warm en koud. De snavel zorgt er ook voor dat structuurverschillen, van bijvoorbeeld het voer, opgemerkt kunnen worden.
De snavel is dan ook onmisbaar voor de kip om onderscheid te kunnen maken tussen eetbaar en niet-eetbaar.
Daarnaast pikken kippen naar elkaar. Zacht verenpikken is onderzoekend en sociaal gedrag. Dit wordt van nature gedaan om andere kippen te onderzoeken en te herkennen.
 

Bescherming
De kip gebruikt haar snavel echter ook als wapen om zichzelf te beschermen en de rangorde te bepalen. Als een kip zich niet optimaal voelt kan ze tevens extremer naar andere kippen gaan pikken. Van zacht en onderzoekend verenpikken is dan geen sprake meer. In dit geval kan de scherpe kippensnavel veel schade aanrichten bij andere kippen.

Om deze reden is er jaren geleden besloten dat de scherpe punt van de snavel (circa 2 millimeter) verwijderd mag worden middels een infraroodbehandeling. Dit zorgt ervoor dat de snavel botter wordt en de kippen elkaar minder schade toe kunnen brengen.
 

Waarom behouden alle Blije Kippen hun snavel?
Uit het oogpunt van dierenwelzijn proberen wij er alles aan te doen om het leven van de Blije Kippen zo comfortabel mogelijk te maken. Een behandelde snavel past niet bij het beeld dat wij hebben van een Blije Kip. Na een lange periode van onderzoek en intensieve samenwerking tussen onze dierenwelzijnsspecialiste en de Blije Kip boeren zijn wij dan ook trots dat álle Blije Kippen hun gehele snavel behouden!
 

Hoe doet Blije Kip dit?
De Blije Kip boeren zorgen voor veel vertier in de ren, om te voorkomen dat kippen elkaar extremer gaan pikken. Er zijn diverse balen stro en luzerne, boomstammen en takken in de ren aanwezig. In de overdekte ren worden pikstenen geplaatst. Deze pikstenen zorgen er als een vijltje voor dat de snavels minder scherp worden! Ook heeft iedere Blije Kip boer de graantap tot zijn beschikking. Deze unieke uitvinding van onze dierenwelzijnsspecialiste zorgt ervoor dat de kip constant uitgedaagd wordt om tegen de spiraal te pikken, voordat er voer uit komt.
 
De kippen krijgen naast het reguliere voer ook extra granen. De boer strooit deze granen door de ren, met als doel het natuurlijk gedrag (het scharrelen) te stimuleren.
En natuurlijk kunnen álle Blije Kippen naar buiten!
Mocht het toch even spannend worden tussen twee kippen biedt de stal ook voldoende vluchtmogelijkheden.
Kortom, de Blije Kip boeren proberen er alles aan te doen om te zorgen dat een kip zich optimaal en dus een Blije Kip voelt!
 
 
 

 

Onze Blije Kip vrije uitloop en biologische eieren zijn verkrijgbaar bij: